Het schoolteam bestaat uit klasleerkrachten, ambulante leerkrachten, paramedici, logopedisten, kinesist, ergotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog/Orthopedagoog, busbegeleiding, onderhoudsmedewerkers, keukenpersoneel