• respect voor ieders persoonlijkheid, mogelijkheden, afkomst en geloof

 • leren van en met elkaar

 • warm en open klimaat

 • aandacht voor talenten

 • een (h)echte, (h)eerlijke omgeving waar iedereen zich thuis voelt


GEMEENSCHAP EN ORGANISATIE

 • scholengemeenschap Sint-Vincentius

 • in overleg met gewoon onderwijs

 • zoeken we naar een gepast aanbod, een efficiënte aanpak en de beste zorg voor elk kind.

 • een gedeelde verantwoordelijkheid heel bewust en in samenspraak met ouders, leerlingen, CLB, …

 • voortdurende professionaliseren

 • oog voor vernieuwing en voor de traditionele waarden kinderen voorbereiden op de steeds veranderende en complexe maatschappij

AANBOD

 • streven naar de totale ontplooiing van ieder kind

 • welbevinden voorop

 • onderwijs op maat

 • ondersteuning tijdens het leertraject

 • goed voelen en graag naar school komen

 • zelfvertrouwen als goede basis

 • verbondenheid en vertrouwen

 • optimale ontwikkelingskansen

 • voorleefgedrag

 • vertrekken vanuit de ervaringswereld en de talenten

 • aandacht voor zelfredzaamheid

 • ‘zin in leren en zin in leven’

 • toepassen in het dagelijkse leven: leerstof wordt leefstof!

 • positief bekrachtigen

 • werken met aangepaste beloningssystemen om tot leersucces te komen


ZORG

 • multidisciplinair team

 • ruime basiszorg

 • continu de gepaste zorg

 • begeleiding, individuele ondersteuning, gebruik van hulpmiddelen, bijsturen waar nodig

 • aandacht voor leren leren.